Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1890 - 1893 J.C. van Tongeren tapper
1894 - 1898 H. Burghardt tapper
1899 - 1902 J.C. van Tongeren timmerman
1903 J.C. van Tongeren
A.J.F. van Tongeren
timmerman
smid
1905 J.C. van Tongeren
A. van Tongeren
C.C. van Tongeren
J.L.A. van Tongeren
timmerman
pakhuisknecht
naaister
timmerman
1908 - 1926 B.J. Weeber pakhuisknecht
1928 B.J. Weeber fabrieksarbeider
1930 B.J. Weeber
wed. M.A. Weeber geb. van Tongeren
fabrieksarbeider
1932 - 1938 B.J. Weeber fabrieksarbeider
1949 B.J. Weeber
B.J. Weeber
L.A. Weeber
koffiehuishouder
machine bankwerker
typograaf
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
J.C. van Tongeren f 1200
1910
B.J. Weeber f 700
1917 id. f 1100


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.