, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.372 en 373.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1890 - 1897 F.A. Arnold boekhouder R.M. patroonfabriek
1898 - 1899 J. Schellekens
J.A. Schellekens
smid
onderwijzer
1901 - 1902 G. Siljee smid
1903 - 1913 L. van Zoest schrijver R.M.
1916 - 1930 L. Groeneveld schoppenmaker
1935 - 1938 wed. L. Groeneveld geb. A. de Boom zonder
1949 wed. L. Groeneveld geb. A. de Boom
L. Groeneveld
zonder
fabrieksarbeider
1966 - 1970 L. Groeneveld  
±2009 C.M. Immers  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
L. van Zoest f 800
1910
L. v. Zoest f 1110


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.