, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.371.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1893 - 1896 J. Oosterloo warmoezier
1897 J. Oosterloo
J.W. Oosterloo
warmoezier
tabaksorteerder
1898 - 1905 J. Oosterloo warmoezier
1906 - 1908 A. van der Wees tuinder
1910 - 1916 A. van der Wees gasfabriek
1920 - 1925 A. van der Wees glasfabriek
1928 - 1929 L.G. van der Wees
E. van Zoeren
bediende T.H.
mach. houtbewerker
1930 J.W. van der Wees timmerman
1932 - 1938 M. Westdorp tuindersknecht
1949 J.L. Dingler terreinwerker-stoker G.E.B.
1966 - ±2009 J. Laay  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
A. v. d. Wees f 697
1917 A. van der Wees f 895

Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.