, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.291b.
Bewoners

1930
2008

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 J. v.d. Wees
P.H. v.d. Wees
tuinder
tuinder
1882 -1889 P.H. v.d. Wees tuinder
1890 -1895 A. v.d. Gaag schipper
1896 C. Hamwijk schipper
1897 - 1899 J.G. Pijnacker schipper
1900 - 1902 J.G. Pijnacker
wed. mej. C. de Schram geb. Gutteling
schipper
1903 - 1904 J.G. Pijnacker
A.P. Pijnacker
schipper
pakhuisknecht
1905 J.G. Pijnacker
A.P. Pijnacker
P.A. Pijnacker
schipper
pakhuisknecht
vleeshouwer
1908 K. van den Bosch timmerman
1910 - 1916 W.G. Walstra 2e machinist T.H.
1920 - 1922 T. Bestman boomkweeker
1923 T. Bestman
A.P. Koelet
H. Koelet
J.W. Koelet
boomkweeker
typograaf
werkman
1924 - 1938 A. Koelet letterzetter
1949 - 1970 J.A. de Wilde chauffeur
2008 - ±2011 Marijke van Steensel  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
W. Walstra f 800
1917 P.H. van der Hoeven f 800


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.