Bewoners
Bewoners volgens adresboek
1881 - 1889 P. Kok zoutzieder
1892 T.P.L. v. Es gegageerd onderofficier Oost-Indisch Leger
1893 - 1899 T.P.L. v. Es
W. v. Es
gegageerd onderofficier Oost-Indisch Leger
koopman
1900 - 1902 A. v.d. Wees tuinder
1903 - 1938 G.H.J. Nieuwenhuijse werkman, sigarenmaker
1949 wed. G.H.J. Nieuwenhuijse geb. A.R.J. van der Wees zonder
1966 - 1970 J.N. van Geest  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 G.H.J. Nieuwenhuyse f 861


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
De geschiedenis van de Delftse Tabaksnijverheid, Auteur L.P. Gartner (2000).