, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.370.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881

P.G. Croes
J. de Koning

boekbinder
bediende
1884

J. de Koning
N. Smits

bediende
smid
1886 - 1887

wed. mevr. M.H. Mulert geb. v.d. Sande
H.T.C. Mulert Baron van Omphal
J. v.d. Wel


2e Luit. Infant.
schipper
1888

J. v.d. Wel
A.E. Rahusen

schipper
assist. leeraar P.S.
1889

J. v.d. Wel

schipper
1890

C.J. Makkus

werkman
1891

H.W. de Blij

metselaar
1892

A. de Boef

olieslager
1894 - 1902 J. Daniels werkman
1903

G.K. Nagtegaal

werkman
1905 - 1932 A.A. van der Kaaij opperman, (gep.) fabrieksarbeider N.G.&S.F.
1938 A.A. van der Kaaij
Joh. van der Kaaij
opperman, (gep.) fabrieksarbeider N.G.&S.F.
bouwvakarbeider
1949 Joh. van der Kaaij
wed. A.A. van der Kaaij geb. J.W. Beezemer
bouwvakarbeider
zonder
1969 - 1970 J. van der Kaaij  
±2009 H.M. Vreese  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
A.A. v.d. Kaay f 575
1917 A.A. van der Kaaij Sr.
A.A. van der Kaaij Jr.
f 1350
f 693Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.