, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.370.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881

P.G. Croes Sr.
J. de Koning

boekbinder
bediende
1884

P.G. Croes Sr.
J. de Koning
N. Smits

boekbinder
bediende
smid
1886 - 1887

wed. mevr. M.H. Mulert geb. v.d. Sande
H.T.C. Mulert Baron van Omphal
J. v.d. Wel


2e Luit. Infant.
schipper
1888 - 1889

J. v.d. Wel
A.E. Rahusen

schipper
assist. leeraar P.S.
1890

C.J. Makkus

werkman
1891

H.W. de Blij

metselaar
1892

A. de Boef

olieslager
1893

W.C. van Tuijl

werkman
1894 - 1902 J. Daniels werkman
1903

G.K. Nagtegaal

werkman
1905 - 1932 A.A. van der Kaaij opperman, (gep.) fabrieksarbeider N.G.&S.F.
1938 A.A. van der Kaaij
Joh. van der Kaaij
opperman, (gep.) fabrieksarbeider N.G.&S.F.
bouwvakarbeider
1949 Joh. van der Kaaij
wed. A.A. van der Kaaij geb. J.W. Beezemer
bouwvakarbeider
zonder
1969 - 1970 J. van der Kaaij  
±2009 H.M. Vreese  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
A.A. v.d. Kaay f 575
1917 A.A. van der Kaaij Sr.
A.A. van der Kaaij Jr.
f 1350
f 693Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.