Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 L. Rooseboom 1e luit. art.
1884 J.A. de Bergh majoor art.
1886 - 1887 E. Halbertsma officier van gezondheid
1888 - 1889 R. Witte werktuigkundig ingenieur R.M.
1890 - 1892 G. v.d. Gaag geb. Mostert  
1897 - 1903 M.J. Hofstede koopman
1905 M.J. Hofstede
G.A. Koene
koopman
tuinder
1906 M.J. Hofstede koopman
1908 - 1910 N. van Etten los werkman
1913 N. van Etten
A. Kattivilder
los werkman
arbeider
1916 - 1920 A. Kattevilder arbeider
1923 A. Kattevilder
J.M. Kattevilder
arbeider
werkman
1924 - 1930 A. Kattevilder arbeider
1932 - 1938 wed. A. Kattevilder geb. van Steenderen  
1949 wed. H.J. v. Eck geb. A. v. Galen
zonder
2008 - 2016 Stoorvogel Finance House
De Hypoloog
Hypotheekplanburo

Reedijk Real Estate

 
 

In dit pand waar toentertijd de familie Janssen woonde, brak maart 1962 brand uit. Hoe deze felle brand ontstaan is was een vraag, waarmee politie en brandweer zich intensief mee bezig hebben gehouden. Men neemt aan dat het zoontje, Leo, beneden in de kamer waar het wiegje van het jongste kind stond, met lucifers heeft zitten spelen nadat zijn moeder was weggegaan. Toen de brand ontstond moet de jongen naar boven zijn gevlucht waar zijn zusje Desiré met een verkoudheid in bed lag. Waarschijnlijk zijn alle drie kinderen door de rook gestikt. Buren merkten dat bij hun rook naar binnen kwam en gingen op onderzoek uit. Zo ontdekten ze dat het huis op 255 vol met rook stond. Brandweer en omwonenden werden gealarmeerd. De voordeur werd ingetrapt en ruiten ingeslagen. Daardoor kwam er frisse lucht maar ook zuurstof binnen waardoor het vuur hoog oplaaide. Ook een poging om via het dak binnen te dringen mislukte. Inmiddels was de brandweer gearriveerd die na een kwartier de brand reeds onder controle had. Toen ze in het huisje konden komen bleek dat het vuur zijn werk grondig had gedaan. Zowel het huisraad als de trap naar boven waren grondig verbrand. Tussen de verkoolde resten vond men de stoffelijke overschotten van de kinderen.

Kees Aarssen en Sjaak Toorenburg, De Delftsche Brandweer

 

 

 

 

 

 Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Kees Aarssen en Sjaak Toorenburg, De Delftsche Brandweer
Adresboeken van vermelde jaren.