Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1889 wed. mej. S.A.J. Adams geb. Dingemans
wed. mej. J.H. Dingemans geb. de Haak
P.A.J. Dingemans
 
1891 - 1899 J. Ham brandersknecht
1908 wed. W. Kaptein geb. Kruithof  
1910 - 1913 J. van Bochove tuindersknecht
1916 J. van Bleijswijk tuinder
1920 A. Dekker
wed. W. Kaptein geb. Kruithof
tuinder
1923 - 1926 A. Dekker
wed. W. Kaptein geb. Kruithof
P. Kaptein
tuinder

tuinder
1928 - 1932 A. Dekker
P. Kaptein
tuinder
tuinder
1935 A. Dekker tuinder
1938 A. Dekker
P. Kaptein
tuinder
tuinder
1949 P. Kaptein tuinder
1966 P.T. de Roos  
1969 - 1970 R.L. van der Hoek  
1997 - 2010 Administr. & Belastingadvies Bureau Rosier & Bijl  
   


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.