, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.363.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1888 J.F. de Wilde kleermaker
1890 - 1894 P. van Veen
Ph. van der Wees
warmoezier
tuinder
1895 - 1896 Ph. van der Wees
wed. A.L.J. de Roo geb. de Raad
tuinder
1897 - 1900 Ph. van der Wees
wed. M. de Roo geb. de Raad
tuinder
1901 - 1902 G.H.J. Nieuwenhuijse
Ph. van der Wees
wed. M. de Roo geb. de Raad
werkman
tuinder
1903 - 1910 Ph. van der Wees
Wed. M. de Roo
tuinder
1913 Ph. van der Wees
Wed. M. de Roo
J. van Dijk
tuinder

sigarenmaker
1916 - 1920 Ph. van der Wees
Wed. M. de Roo
J. van Dijk
tuinder

sigarenmaker
1923 Ph. van der Wees
Wa. de Roo
wed. W. van der Beek geb. de Roo
tuinder
1924 - 1925 Ph. van der Wees
W. de Roo
tuinder
1928 - 1933 W. de Roo
wed. Ph. van der Wees geb. I.E.W. de Roo
 
1935 W. de Roo  
1949 - 1966 G.H.J. Nieuwenhuijse grondwerker
1969 - 1970 G.H.J. Nieuwenhuijse
B. Wiersma
grondwerker
1997 J.L. v.d. Ham  
2008 - 2010 Leo van Noort Wingerden  
 


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.
De geschiedenis van de Delftse Tabaksnijverheid, Auteur L.P. Gartner (2000).