, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.361.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1887 J. Tabbernal winkelier
1890 - 1902 J. v.d. Wees tuinder, winkelbediende
1903 A. v.d. Wees tuinder
1905 - 1916 I. van der Berg gepensioneerd
1920 F.H. Aschman werkman N.G. & S.F.
1923 J.A. Cave godsdienstonderwijzer
1924 - 1930 H. van Dijk arbeider
1932 - 1949 J. van Dijk tuinder
1966 J. van Dijk
H. van Dijk
 
1969 - 1970 J. van Dijk  
1997 - 2010 H.J. Lukas  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 F.H. Aschman f 1450

Deur rechts is woning met huisnummer 240


Bouwgeschiedenis

In de nacht van 20 op 21 juli 1941 is bij het bombardement op de Kogelgieterij dit pand zo zwaar beschadigd dat het moest worden afgebroken.
Nog in de oorlogsjaren werd het pand herbouwd.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
J.W. de Blij, Oorlog en Verzet in de Prinsenstad 1940-1945.