, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.291a.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1889 P. Koolhoven werkman
1890 - 1898 D. van den Bosch timmerman
1899 - 1916 wed. mej. D. van den Bosch geb. Morien  
1923 - 1935 B. van Driel werkman
1938 - 1970 A. Kok slager
±2009 N.T. Hangelbroek  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
Wed. D. van den Bosch f 1400
1910
id. f 1400
1917 id. f 3500


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.