Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1884 P. van Woerden kaashandelaar en lid van den gemeenteraad
1886 P. van Woerden
B.H.W. Hillebrandts
K.P. Huenges
P.J.C. Lauman
kaashandelaar en lid van den gemeenteraad

ingeschrevene polytechnischeschool
ingeschrevene polytechnischeschool
1887 P. van Woerden
B.H.W. Hillebrandts
K.P. Huenges
kaashandelaar en lid van den gemeenteraad

ingeschrevene polytechnischeschool
1888 - 1889 P. van Woerden
B.H.W. Hillebrandts
G. Doijer
kaashandelaar en lid van den gemeenteraad

assistent-leraar P.S.
1890 D. Geervliet
P.M. Geervliet
olieslager
draaier
1892 D. Geervliet olieslager
1893 - 1896 G. Mol arbeider
1897 G. Schotting schoenmaker
1898 G. Laros stoker
1908 - 1913 H. Burghart tapper / los werkman
1916 - 1935 wed. H. Burghart geb. van Vuuren  
1938 G. Laaij fabrieksarbeider N.G.S.F. / los arbeider
1949 G. Laaij
J. Laaij
fabrieksarbeider N.G.S.F. / los arbeider
grondbewerker
1970 G. Laaij fabrieksarbeider N.G.S.F. / los arbeider
1997 - 2010 P.H.J. Reedijk  
 

Woningen met oneven huisnummer 233 t/m 249


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.