Bewoners

 

Woningen met oneven huisnummer 233 t/m 249Bewoners volgens adresboek
1881 W.N. v. Ipenburg timmerman
1884 W.N. v. Ipenburg
wed. mevr. Toewater geb. W. v.d. Laar (233a)
timmerman
1886 W.N. v. Ipenburg
wed. mevr. Toewater geb. W. v.d. Laar (233a)
G.N. Itz (233a)
A.E. Ockerse
timmerman

ingeschrevene Polytechnische school
ingeschrevene Indische instelling
1888 - 1889 W.N. v. Ipenburg
J.G. Schoonhoven (233c)
timmerman
zadelmaker
1890 - 1929 J.J. Kok werkman
1930 - 1932 wed. J.J. Kok geb. Laros  
1935 - 1938 K. Kok los werkman
1949 K. Kok
J.J. Kok
los werkman
tuindersknecht
1966 - 1970 Nicolaas Kok  
 
Jan van Heijzen, 8 april 1944


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.