, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.355.
Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1881 P. Kortmulder
R.J. Kortmulder
timmerman
onderwijzer
1884 M. Hofstede  
1886 - 1887 R. Braams  
1890 L.A. Vreeburg
lid van de provinciale staten Z-H
en lid van de gemeenteraad
houtkooper
1891 - 1898 B. Groenewegen
L.A. Vreeburg
lid van de provinciale staten Z-H
en lid van de gemeenteraad
bouwkundige
houtkooper
1899 - 1905 L.A. Vreeburg
lid van de provinciale staten Z-H
en lid van de gemeenteraad
houtkooper
1906 - 1910 L.A. Vreeburg
lid van de provinciale staten Z-H
J.B. Descamps
houtkooper

(gep.) instrumentmaker
1913 J.B. Descamps
wed. L.A. Vreeburg geb. Zuiderwijk
(gep.) instrumentmaker
1916 wed. L.A. Vreeburg geb. Zuiderwijk  
1920 J.W. Terwen Dr. in de scheikunde
1928 - 1930 N. Versteeg kapitein magazijnmeester
1932 D. Fousert
H.C. Fousert
meteropnemer
werkman
1935 wed. S.F. Kroon geb. Loof
J.B. Zimmerman

leeraar wiskunde
1938 B. van Driel
J. van Driel
werkman
z.b.
1949 B. van Driel
wed. B. van Driel geb. M.J. de Leeuw van Weenen
J. van Driel
P. van Driel
H. van der Sluijs
glasblazer T.H.
zonder
chauffeur
radiomonteur
zonder
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
L.A. Vreeburg f 6000
1910
id. f 7000
1917 Wed. L.A. Vreeburg f 2500


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.