, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.354.
Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1881 - 1884 wed. A. Molenaar geb. de Roo
wed. S. Bout geb. de Graaf
 
1886 - 1889 wed. S. Bout geb. de Graaf  
1890 C.J. Murk
G.J. Murk
W. Murk
houtkoper
houtkoper
houtzaagmolenaar
1891 - 1897 W. Murk houtzaagmolenaar
1898 W. Murk
mej. A.M. Murk
houtzaagmolenaar
1899 - 1903 mej. A.M. Murk
C.J. Murk
G.J. Murk

houtkoper
houtkoper
1905 mej. A.M. Murk
C.J. Murk

houtkoper
1906 - 1916 H.C. Vreeburg houtkoper
1920 H. Dekker  
1923 - 1925 C. de Lange
C.M.M. van Hoorn
werkman
kantoorbediende
1926 - 1938 C.M.M. van Hoorn kantoorbediende
1949 C.M.M. van Hoorn
mej. J.C.M. van Hoorn
kantoorbediende
onderwijzeres
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
C.J. Murk
G.J. Murk
Mej. A.M. Murk
f 8800
f 8800
f 1500
1910
H. Ch. Vreeburg f 2000
1917 H.C. Vreeburg f 48578


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.