Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881

G.F. Abbink (223n)
J. v.d. Beek (223h)
wed. A. Beekum geb. v. Heederik (223b)
H.J. Beuger (223p)
K.F.J. Broekhuizen (223o)
L. Brouwer (223l)

J.G. de Bruin (223f)

J. v. Doorn (223u)
A. v.d. Endt (223q)
H. v. Erkel (223t)
A. Hofkes (223i)
N. Hoogland (223m)
J.L. Huussen (223b)
W. Jansen (223q)
D. v.d. Laan (223r)
G.J. v.d. Laan (223r)
A. v.d. Maarel
H. v.d. Meer (223a)
wed. G.J. Poelgeest geb. Segers (223g)
J.G. Schoonhoven (223c)
G.A. Signon (223t)
N. Vianen (223j)
P. v. Wessing (223d)
J. de Zanger (223s)

koetsier
zinkwerker

werkman
cond. art.
smid
smid

sigarenmaker
schuitenjager
keurder van projectielen
timmerman
kleermaker, verver
wagenmaker
smid
kleermaker
moutersknecht

verver

zadelmaker
pakhuisknecht
agent van politie
werkman
hoofdagent van politie

1884

J. v.d. Beek (223h)
K.F.J. Broekhuizen (223o)
L. Brouwer (223l)
J.G. de Bruin (223f)
J. v. Doorn (223u)
H. v. Erkel (223t)
H.A. Eterman (223p)
J.H. Filbri (223e)
P. Hes (223b)
A. Hofkes (223i)
N. Hoogland (223m)
G.N. Its DJz. (223a)
W. Jansen (223q)
D. v.d. Laan (223r)
A. v.d. Maarel
A.W. Mathlener (223a)
J.G. Schoonhoven (223c)
wed. N. Vianen geb. C. Noppen (223j)
G.J. v.d. Well (223a)
P. v. Wessing (223d)
J. de Zanger (223s)
wed. W. de Zanger geb. Zwart (223d)

zinkwerker
cond. art.
smid
smid
sigarenmaker
keurder van projectielen
warmoezier
timmerman

timmerman
kleermaker, verver
student P.S.
smid
kleermaker

broodbakker
zadelmaker

student P.S.
werkman
hoofdagent van politie

1886

I. v.d. Beek (223h)
L. Brouwer (223l)
J. v. Doorn (223k)
H. v. Erkel (223t)
H.A. Eterman (223p)
P. Hes (223b)
W. Jansen (223q)
J.H. König (223o)
A. v.d. Maarel
A.W. Mathlener (223a)
J.F. Meder (223n)
H. v.d. Meer (223l)
R. v.d. Meulen (223f)
I. Nater (223m)
A. de Rappar (223f)
J.G. Schoonhoven (223c)
B.M. v. Velzen (223e)
wed. N. Vianen geb. C. Noppen (223j)
P. v. Wessing (223d)
J. de Zanger (223s)

zinkwerker
smid

sigarenmaker
keurder van projectielen
warmoezier

smid
koperslager

broodbakker
zadelmaker
verver
broodbakker
timmerman
bakkersknecht
zadelmaker
kuiper

werkman
hoofdagent van politie

1887

I. v.d. Beek (223h)
L. Brouwer (223l)
J. v. Doorn (223k)
H. v. Erkel (223t)
H.A. Eterman (223p)
S.H.J. Frigge (223i)
P. Hes (223b)
W. Jansen (223q)
J.H. König (223o)
A. van Lier (223m)
A. v.d. Maarel
A.W. Mathlener (223a)
J.F. Meder (223n)
R. v.d. Meulen (223f)
J.G. Schoonhoven (223c)
B.M. v. Velzen (223e)
wed. N. Vianen geb. C. Noppen (223j)
P. v. Wessing (223d)
J. de Zanger (223s)

zinkwerker
smid

sigarenmaker
keurder van projectielen
warmoezier
smid

smid
koperslager
spoorwegbeambte, werkman

broodbakker
zadelmaker
broodbakker
zadelmaker
kuiper

werkman
hoofdagent van politie

1888

I. v.d. Beek (223h)
C. v.d. Bosch (223o)
L. Brouwer (223l)
H. v. Erkel (223t)
H.A. Eterman (223p)
S.H.J. Frigge (223i)
P. Hes (223b)
W. Jansen (223q)
A. van Lier (223m)
A. v.d. Maarel
A.W. Mathlener (223a)
J.F. Meder (223n)
R. v.d. Meulen (223f)
H.G. v.d. Oever (223s)
T. Stok (223a)
B.M. v. Velzen (223e)
wed. N. Vianen geb. C. Noppen (223j)
P. v. Wessing (223d)
J. de Zanger (223s)

zinkwerker
agent van politie 2e kl.
smid

keurder van projectielen
warmoezier
smid

smid
spoorwegbeambte, werkman

broodbakker
zadelmaker
broodbakker
zeilmaker
gruttersknecht
kuiper

werkman
hoofdagent van politie

1889

I. v.d. Beek (223h)
C. v.d. Bosch (223o)
H.A. Eterman (223p)
S.H.J. Frigge (223i)
H. van de Grampel (223m)
P. Hes (223b)
W. Jansen (223q)
A. v.d. Maarel
A.W. Mathlener (223k)
J.F. Meder (223n)
R. v.d. Meulen (223f)
P.J.F. Nooijen (223a)
H.G. v.d. Oever (223s)
wed. H. Siemeling geb. ten Klei (223m)
T. Stok (223l)
B.M. v. Velzen (223e)
wed. N. Vianen geb. C. Noppen (223j)
P. v. Wessing (223d)

J. de Zanger (223s)

zinkwerker
agent van politie 2e kl.
warmoezier
smid
smid

smid

broodbakker
zadelmaker
broodbakker
timmerman
zeilmaker

gruttersknecht
kuiper

werkman

hoofdagent van politie

1890 - 1892 J. Bijl timmerman
1898 J. Bijl timmerman
1899 - 1906 wed. J. Bijl geb. 't Hart  
1908 P. Dupon gistwerker
1910 A. van Beek
wed. A. van der Mast geb. Boezer
J. van Uffelen
werkman N.G. & S.F.

tuindersknecht
1913 G.G. Dersjant
A. van der Gaag
wed. W. van der Gaag geb. Nieuwland
metselaar, voeger
bloemist
1916 G.G. Dersjant
wed. M.W.C. de Haan geb. Dersjant
metselaar, voeger
1920 - 1923 G.G. Dersjant
B. Dukker
metselaar, voeger
smid, werkman
1924 - 1935 G.G. Dersjant metselaar, voeger
1938 G.G. Demnemie voeger
1949 S.J. Hilkhuyzen brandwacht 1e kl.
1997 - ±2007 A.M. Hendrix  
2008 - 2010 A.P. Petten  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
A. v. Beek f 575
1917 B. Dukker f 850Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.