, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.351.Op 29 maart 2011 tot monument verklaard.
Een van de oudste panden aan de BWS met vroeg 17e eeuwse vloer- en kaponderdelen.


Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1884 J. Gordijn schipper
1886 - 1888 J. Tetteroo  
1889 wed. C. Tetteroo geb. van Dijk  
1890 - 1892 C. v.d. Spiegel tuinder
1893 - 1896 A. Doorduin arbeider/in groenten/tuinder/schipper
1897 A. Doorduin
S. Vilders
S. Velders
arbeider/in groenten/tuinder/schipper
smid
smid
1898 - 1900 A. Doorduin
A. v.d. Lugt
arbeider/in groenten/tuinder/schipper
arbeider
1901 - 1908 A. Doorduin arbeider/in groenten/tuinder/schipper
1913 - 1925 S.J. van Kampen tuinder
1928 L.A. Waar kantoorbediende T.H.
1930 L.A. Waar
G.J.M.A. Martens
kantoorbediende T.H.
koopman
1932 - 1949 L.A. Waar kantoorbediende T.H.
1966 - 1970 G.C.J. van den Ende Admin. belast.
1997 P.Q.J.M. Beuman
P. Jansen
 
2010 P.Q.J.M. Beuman
C. Beuman-Uittenboogaard
M. van der Horst
R.Bil
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
A. Doorduin f 800
1910
S.J. van Kampen
S.J. van Kampen Jr.
f 2000
f 1800
1917 S.J. van Kampen Sr. f 3300


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.