, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.291.
BewonersBewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 W. Koolhoven
W. Koolhoven
sigarenmaker
werkman
1890 - 1895 J. Don vischverkooper
1896 - 1905 K. v.d. Bosch timmerman
1906 K. v.d. Bosch
A.P. van Bohemen geb. van den Burg
timmerman
1908 - 1920 W.C. Kruis verver
1923 J. de Hoog groentehandelaar
1924 - 1928 K. Blom
wed. J. de Hoog geb. N. Blom
opperman
1929 - 1949 K. Blom
 
1970 D. Reitsma  
1997 - 2010 H.J. Suiker  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
K. van den Bosch f 800
1917 W.C. Kruis f 718


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
De geschiedenis van de Delftse Tabaksnijverheid, Auteur L.P. Gartner (2000).