Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1890 L.G. Dijkgraaf timmerman
1891 - 1892 L.G. Dijkgraaf
wed. G.C. van Mourik geb. Melgers
timmerman
1893 - 1895 L.G. Dijkgraaf timmerman
1896 - 1898 W. Kuijt
P. Kit
houtzaagmolenaar
olieslager
1899 W. Kuijt
wed. P. Kit geb. Poen
houtzaagmolenaar
1900 - 1902 W. Kuijt
wed. P. Kit geb. Poen
M. Kit
houtzaagmolenaar

koopman, kruidenier
1903 wed. P. Kit geb. Poen  
1905 - 1910 M. Kit koopman, kruidenier
1913 - 1920 G. Kit kruidenierster
1923 - 1938 G. Kit
M. Kit
kruidenierster
grossier kruidenierswaren
1949 M. Kit
mej. Gr. Kit
grossier kruidenierswaren
zonder
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
M. Kit f 900
1917 id. f 900


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.