, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.350.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1884 S.L. van Oss
O. van Rees
student P.S.
slachter
1886 - 1889 S. Norden vleeschhouwer
1890 - 1896 S.J. van Kampen tuinder
1897 S.J. van Kampen
wed. A. Verboon geb. Vermaat
tuinder
1898 - 1902 S.J. van Kampen tuinder
1903 - 1905 S.J. van Kampen
J. van Kampen
tuinder
tuinder
1906 - 1908 S.J. van Kampen tuinder
1910 S.J. van Kampen
wed. G.J. Bontje geb. Puts
S.J. van Kampen Jr.
Berena. Alberts
tuinder

tuinder
1913 - 1920 S.J. van Kampen Jr. tuinder
1923 S.J. van Kampen Jr.
G.R. van Beek
tuinder
onderwijzer
1924 - 1925 S.J. van Kampen Jr.
J. de Graaff
wed. M. de Graaff geb. de Lang
tuinder
kleermaker
1926 - 1929 S.J. van Kampen Jr. tuinder
1930 - 1935 B. Bakels agent van politie
1938 B. Bakels
M. IJntema
agent van politie
1949 A. Lagendijk
P. Lagendijk
W. Lagendijk
W. Lagendijk
Geboortehuis van Wim Lagendijk.
pakhuisknecht
tuindersknecht
zeepziedersmeester
fraiser
1970 W. Lagendijk  
2010 A.M. Visser-Dias
A.G. Dias ?
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
S.J. van Kampen f 2000
1917 S.J. van Kampen Jr. f 2000Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.