Bewoners

Hier woonde o.a. drs J.L.W. met zijn gezin. Later werd hier de Sasbout Vosmaer-school gebouwd.


Bewoners volgens adresboek
1890 mej. C. van Woerden  
1892 - 1899 mej. L.D.J. Bernhardi
J.C. Fabius

inspecteur Lager Onderwijs
1900 - 1903 J.C. Fabius inspecteur Lager Onderwijs
1905 - 1925 C. Overvoorde
L. Overvoorde
tuinder
tuinder
1926 - 1938 L. Overvoorde tuinder
1949 mej. C.Overvoorde ?  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
L. Overvoorde f 2000
1910
C. Overvoorde
L. Overvoorde
f 3000
f 3000
1917 id. f 4000
f 3800


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.