Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1881 - 1889 P. Langerveld wagenmaker
1890 - 1893 A. v.d. Berg letterzetter
1894 - 1905 mej. B. Valk  
1906 mej. B. Valk
T.J. ter Horst

1908 T.J. ter Horst
A. van der Marel
machinepoetser
losarbeider
1910 - 1920 A. van der Marel losarbeider
1923 wed. A. van der Marel geb. Tas  
1926 G.W. Dijk tuindersknecht
1928 - 1938 J.W. Bout tuindersknecht
1949 R.P. Akkermans
W.P. v. der Gaag
rijkswerkman
schipper
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
A. v. d. Marel f 575

8 februari 1945Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.