, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.349.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 M. Jansse
M. Jansse
schoenmaker
olieslager
1890 - 1891 A. van Zon werkman
1892 wed. P.F. Zon geb. Wijtman  
1893 A. v.d. Gaag
wed. A. Visscher geb. van Kampen
koopman
1894 G.J. Brok
wed. A. Visscher geb. van Kampen
smid
1895 - 1910 G.J. Brok smid/geps.
1920 - 1926 wed. A. Kleijn geb. Bruins  
1928 - 1949 L.G. van der Stap los werkman
1966 - 2010 H.A. Schokker  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
G.J. Brok f 650


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.