, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.349.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 M. Jansse
M. Jansse
schoenmaker
olieslager
1892 wed. P.F. Zon geb. Wijtman  
1893 A. v.d. Gaag koopman
1894 G.J. Brok
wed. A. Visscher geb. van Kampen
smid
1895 - 1910 G.J. Brok smid/geps.
1920 - 1926 wed. A. Kleijn geb. Bruins  
1928 - 1949 L.G. van der Stap los werkman
1966 - 2010 H.A. Schokker  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
G.J. Brok f 650


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.