, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.243.
Bewoners

Ook hier zat een tuindersbedrijf van Overvoorde.
Deze tuinder was weer een neef van nr 205.Bewoners volgens adresboek
1890 - 1891 A. Verboon keurmeester
1892 - 1894 wed. A. Verboon geb. Vermaat
J.H.H. Zipp

gep. commies
1894 - 1899 wed. A. Verboon geb. Vermaat  
1900 M.J. van der Kam sigarenmaker
1901 - 1902 J. v.d. Meer schipper
1903 - 1910 wed. L. v.d. Heul geb. v.d. Hoek baker
1913 - 1923 L.C.J. van der Tas los arbeider/opperman
1924 - 1925 wed. W. Huisman geb. L. Heusch  
1928 - 1929 A.W. Smits werkman N.O.F.
1930 J.A. Dijksman tuindersknecht
1935 J. Rhijnsburger werkman
1938 wed. L.C.J. van der Tas geb. H. Schurink  
1949 mej. M. v.d. Maarel ?  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 L.C.J. van der Tas f 700


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
De geschiedenis van de Delftse Tabaksnijverheid, Auteur L.P. Gartner (2000).