, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.348.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 L. Herman zoutzieder
1890 G. Pruimboom geweermaker
1891 - 1892 wed. G.F. Pruimboom geb. van Zon  
1893 - 1895 wed. G.F. Pruimboom geb. van Zon
wed. P.F. van Zon geb. Wijtman
 
1896 - 1916 wed. G.F. Pruimboom geb. van Zon  
1920 - 1923 D. Laros fabrieksarbeider
1924 wed. A.M. van der Wees geb. de Jong  
1928 W.M. Schepers
wed. A.M. van der Wees geb. de Jong
koperslager
1929 wed. A.M. van der Wees geb. de Jong  
1930 F. den Hollander
wed. A.M. van der Wees geb. de Jong
tuindersknecht
1932 F. den Hollander
J. Zeilstra
tuindersknecht
plantsoenwerker
1935 J. Zeilstra plantsoenwerker
1938 F. Hogervorst fabrieksarbeider
1949 P. Cornet brievenbesteller
196? - 1970 A. van der Wees  
1997 I. van Rijs  
±2009 C.H. Schot  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 D. Laros f 650


Bouwgeschiedenis

Bouwjaar 1985 (gevelsteen).

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.