Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1884 P. v.d. Knaap
C.G. v.d. Knaap
B.A. v.d. Knaap
veehouder
veehouder
vleeschhouwer
1886 - 1889 P. v.d. Knaap
B.A. v.d. Knaap
veehouder
vleeschhouwer
1890 - 1894 D. Bout, opzichter van de brandweer te Delft smid
1895 - 1897 D. Bout
A. Bout
smid
bakker
1898 - 1900 D. Bout smid/gep.
1901 - 1908 D. Bout
L.C. Bout
smid/gep.
werkman/zinkwerker
1910 - 1916 D. Bout smid/gep.
1920 mej. L. Bout  
1923 - 1925 O.H.W. Juffa
C. Oosterling
glas-instrumentmaker
werkman
1928 - 1948 P. de Ruiter, tuinbaas bij Overvoorde

Opa De Ruiter

Aan het eind van de Hoornsestraat in Delft ligt nog een klein stukje van een tuin die, in de tijd van opa, veel groter was. De tuin waar
mijn opa De Ruiter baasknecht was. Er liggen nog stenen uit die tijd, een rand van een lage kas voor meloenen, een restje pad.
Op een foto staat mijn grootvader op die lage stenen rand. Hij is duidelijk netjes gekleed, sigaar in de hand. Het lijkt op een foto die
op zondag na de kerkdienst gemaakt is. Hij kijkt wat ernstig, een beetje geposeerd. Het was niet een man van weinig woorden.
Twee keer is hij weduwnaar geworden.

grootvader op de stenen rand
opa de Ruiter 1878-1962
oma C. de Ruiter-Maaskant 1870-1942

Na de kerkdienst op zondag ging de hele familie van vaderskant met aanhang en kinderen naar de Buitenwatersloot, waar opa De Ruiter
woonde. Zijn huis was vroeger een stal, die behoorde bij het er naast gelegen landhuis. Een grote kastanjeboom stond tussen de huizen en
de villa in. Het was een apart huis. Aan de straat een raam, met daarnaast een smalle deur met bovenlicht en boven een zolderraam.
Als de voordeur openging zag je een lange gang waarbij eerst het glanzend gepoetste waterkraantje, met messing druipemmertje, aan de
rechterkant opviel. Links het voorkamertje met portretten van andere overgrootopa’s en -oma’s in donkere, statige lijsten. Een hoekkast
met glazen deurtjes waarin kleine spullen stonden te pronken. Grote kastdeuren verborgen de trap naar de zolder.
Verderop in de gang weer aan de linkerkant, was de deur naar de grote woonkamer. Daar kwam de hele familie op zondag bij elkaar.
De preek werd besproken, het orgelspel en het zingen en vooral hoe het met de tuin ging.

Als baasknecht was opa altijd bezig met de staat der gewassen. De tuin van zijn baas Overvoorde, moest in een uitstekende staat verkeren.
Peentjes, bloemkool, andijvie en nog veel meer. Het was een grote tuin die om het landhuis liep tot aan het buurtje Siberië en dan nog een
heel eind naar het zuiden. Om één uur ging de grote Erres radio met het groene oog aan. Altijd dezelfde zender. Opa zat ernaast op zijn vaste
plek bij het raam. De hele familie zweeg als de nieuwsberichten werden uitgezonden. Daarna werd de koffie ingeschonken, koffie met dikke
melkvellen. ‘Dat was goed’, zeiden de tantes en ooms. Het was góed vet. Je kon het slurpend opdrinken. Veel later werd de koffiemelk door
een melkzeefje gehaald, en hadden de vellen hun waarde verloren.
Wij als kleinkinderen hoorden natuurlijk niet op stoelen te zitten. De kamer was klein en dus snel vol. Na ons glaasje limonade mochten wij
onder de tafel spelen. Met wat knikkers uit een oude zak en een boekje met plaatjes. Het boeiendste waren wel de benen van de tantes.
Grof gebreide kousen in beige tinten die bobbelige benen verhulden. Schoenen die allemaal op elkaar leken. Mannen met de plooi nog in de
broek, die door het vele schuiven tijdens de kerkdienst al aardig kreukelig was geworden.
Die herinnering koester ik. Ik kijk vaak naar de foto’s van mijn beide opa’s. Zij hangen met al hun staatsie en hun vrouwen naast elkaar aan
de muur van mijn huis. Twee opa’s die zo tegengesteld waren. De één stil en statig, de ander een verteller met een grote fantasie.

Pieter de Ruyter 2009-2010 ©

tuinder
1949 P. de Ruiter
mej. J de Ruiter
tuinder
zonder
1997 Studentenhuis  
±2009 Groentehandel v.d. Gaag
Studentenhuis BWS 211
R.H. van Middelkoop
 
2010 J. v.d. Gaag  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
L.C. Bout
C. Overvoorde
f 693
f 2000
1910
D. Bout f 600


Bouwgeschiedenis

Pand zou oorspronkelijk stal zijn geweest, later omgebouwd tot woonhuis.
1907 Zelfstandige woning bestaande uit 3 kamers + zolder. Waterleiding. Er was een eigen privaat in schuurtje op de plaats. Afvoer via zinkput op de plaats.
Dit pand is in 1985/1986 weer vervangen door nieuwbouw (zie gevelsteen bij 209).


Eigenaars

1907 Minderj. Kinderen v.d. wed. Griethuizen (Vrijenban)

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
o.a. Gezondheidsrapport A 165 d.d. 29-7-1907.