, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.288i.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 L. Luijendijk arbeider
1884 W. Wijmaalen sigarenmaker
1887 A. Preuninger werkman
1888 L. van de Wijngaarden werkman
1889 J.S.C. Poppenzijn werkman
1890 - 1892 G. v. Helden rijtuigmaker
1893 - 1894 G. van Helden
G.R.D. van Doesburgh
rijtuigmaker
1e luit. art.
1895 - 1897 G. v. Helden rijtuigmaker
1898 - 1908 G. v Helden
mej. E.S. v.d. Berge
rijtuigmaker
onderwijzeres
1909 - 1920 G. v. Helden rijtuigmaker
1923 - 1929 S. Oliemans
Brandstoffenhandel S. Oliemans, die een grote inrijpoort had.
Hierachter waren opslagplaatsen voor de brandstoffen van die tijd: kolen en turf.
Later kwam er een distilleerderij in en daarna een autoknutselplaats.
 
1938 - 1949 Erf  
1997 M.N. Dirkse
M.B Post (21A)
M.C.J.S.A.D. van Schaik (21A)
Studentnehuis Buwa (21A)
M. van Endt (21/6)
 
±2009 M. Groot
R. de Laat
S.J. de Reede
L. vd Tuuk
M. Rijkeboer
 
2010 A. Heijn (21C)  
2010 - ±2011 H. Mak  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
G. van Helden f 700
1910
id. f 700

30 december 1921, VliemansBouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
De geschiedenis van de Delftse Tabaksnijverheid, Auteur L.P. Gartner (2000).