Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1890 - 1902 P. v.d. Berg houtzaagmolenaar
1903 - 1916 A.J. van den Berg zonder
1920 A.J. van den Berg
J.A. Makkus
zonder
tuindersknecht
1923 J.A. Makkus tuindersknecht
1924 - 1932 S. Langstraat tuinder
1938 J. van der Vliet tuindersknecht
1947 - 1966 Q.P. Olsthoorn met gezin.
Links van het pand bevond zich een poort.
Deze liep door achter het aardappelpakuis van Van der Gaag.
Hier stond in de stal het paard Nellie en de groentewagen van
Van de Gaag, (geen familie van Van der Gaag van het aardapppelpakhuis),
die met paard en wagen zijn groenten verkocht.
banketbakker
±2009 J. v.d. Gaag  
 

Klik voor een vergroting op de foto.

heer en mevrouw Olsthoorn


Olsthoorn bij poort links van 209

Olsthoorn 1950
Bouwgeschiedenis

1907 Zelfstandige woning bestaande uit 2 kamers + zolder
Water: ton met regenwater + pomp van de buren. Eigen privaat. Afvoer: Zinkput op de plaats.
Vervangen door nieuwbouw 1985/1986 (bron: gevelsteen)


Eigenaars

1907 Minderjarige kinderen v.d. wed. Griethuizen (Vrijenban)

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.
o.a. Gezondheidsrapport A 166 d.d. 29-7-1907.