, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.245.
Bewoners

1983

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 wed. A.M. v.d. Heijden geb. Smits  
1884 - 1886 J. v.d. Kaaden verver
1887 - 1889 J. Klaui barbier
1890 L. Overvoorde
P. Overvoorde
tuinder
tuinder
1891 - 1903 L. Overvoorde
C. Overvoorde
tuinder
tuinder
1905 - 1908 A. van der Gaag
wed. A. Visser geb. van Kampen
schipper
1910 wed. A. Visser geb. van Kampen
wed. A. van der Gaag geb. van Kampen
P.W. van der Gaag


schipper
1913 - 1916 wed. A. Visser geb. van Kampen
wed. A. van der Gaag geb. van Kampen
 
1920 wed. A. Visser geb. van Kampen
wed. A. van der Gaag geb. van Kampen
D. van der Gaag


schipper
1923 - 1930 wed. A. Visser geb. van Kampen
P.W. van der Gaag
D. van der Gaag
W.P. van der Gaag

schipper
schipper
schipper
1932 P.W. van der Gaag
D. van der Gaag
W.P. van der Gaag
schipper
schipper
schipper
1935 - 1938 P.W. van der Gaag
W.P. van der Gaag
schipper
schipper
1949 P.W. van der Gaag schipper
1966 W.A. van Noort
J.J. Veul
 
1969 - 1970 W.A. van Noort  
1997 - 2010 G. Visser timmerbedrijf
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
A. van der Gaag f 1000
1910
Wed. A. van der Gaag f 1300
1917 P.W. van der Gaag
W.P. van der Gaag
f 750
f 750


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.