, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.337j.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1884 Eize Johannes Leertouwer opzichter R.M.
1886 Eize Johannes Leertouwer
J. Leertouwer
opzichter R.M.
ambtenaar H.S.M.
1887 - 1889 Eize Johannes Leertouwer opzichter R.M.
1890 - 1894 W.P. van Trigt  
1895 - 1897 W.P. van Trigt
A.H. van Trigt
 
1898 - 1899 A.H. van Trigt
mej. B. Hanemaaijer
 
1900 mej. B. Hanemaaijer  
1905 - 1935 wed. A. v.d. Wees geb. Hanemaaijer  
1938 - 1949 Chr. J.C. Feijge hoofdklerk Centraal Woningbeheer
1966 wed. Chr. J.C. Feijge geb. M. de Knegt
N.I. Geevers
 
1969 - 1970 wed. Chr. J.C. Feijge geb. M. de Knegt
G.K. van Haaften
 
1997 - 2010 R.N. Beukel  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
Wed. A. van der Wees f 2000
1910
Wed. A. v. d. Wees f 2000
1917 Wed. A. van der Wees f 3300Bouwgeschiedenis

Bouwjaar: voor 1906


Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.