, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.337i.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 J.F. Eckhardt
M. Keijzer
M.J. de Klerk Wolters
sigarenmaker
blikslager
machinist
1884 wed. P. Drabbe geb. Zeegers
A. van Tongeren

koetsier
1886 - 1889 A. van Tongeren koetsier
1890 - 1899 J.H. Houtzager smid
1900 - 1902 N. Overvoorde
wed. P. Overvoorde geb. Hanemaaijer
P. Overvoorde
tuinder

sigarenmaker
1903 - 1905 wed. P. Overvoorde geb. Hanemaaijer
P. Overvoorde

sigarenmaker
1906 - 1908 wed. P. Overvoorde geb. Hanemaaijer  
1910 J. Choufour sigarenmaker
1913 - 1923 N. Waar kuiper
1924 - 1930 D. Bezemer sigarenmaker
1932 Th. van der Hoeven tuinder
1935 - 1938 G. Passchier werkman, transp. arb.
1949 G. Passchier
G.J.C. Passchier
werkman, transp. arb.
fabrieksarbeider
1970 G. Passchier werkman, transp. arb.
1997 D.G.M. v.d. Drift
C.M. Rompelman
 
±2009 R. Bazzanini  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
J. Choufour f 575
1917 N. Waar f 1250


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
De geschiedenis van de Delftse Tabaksnijverheid, Auteur L.P. Gartner (2000).