Bewoners

Destijds vestiging van garage Jan Dekker, momenteel valt dit pand qua nummering onder de Spoorsingel. Het is een aantal jaren gebruikt als opslagruimte voor de Gigant.
Nu is dit pand in gebruik door de Telegraaf als uitgifte station. Hier werd in het laatst van de vorige eeuw een vrouw vermoord.Bewoners volgens adresboek
1881 Hazeveld (C.A. de Bloois wed.)  
1890 - 1895 P. Kok zoutzieder
1891 J.C. van Marken jr. scheikundige N.G. & S.F.
1897 - 1906 W.A. de Wilde koopman in brandstoffen
1908 - 1920 J.L.G. Roelofs zadelmaker en kamerverhuurder
1910 M. Hijmans naaister
1923 - 1929 J.C. van Woerden grossier in cacao en chocoladewerken,
lid van de Gemeenteraad
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
W.A. de Wilde f 5000
1910
J.L.G. Roelofs
M.B.W. des Tombe
T. Bleckman
A.W. v.d. Moore
J. v.d. Scheer
f 800
f 1200
f 1200
f 1200
f 1200
1917 J.L.G. Roelofs
C.G. von Freyburg
f 1267
f 1200


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.