, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.248.
Bewoners

1983 GAD

In 1907 bestond het gezin uit vier mannen ouder dan 10 jaar, twee vrouwen ouder dan 10 jaar en een meisje jonger dan 10 jaar.

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1890 - 1894 K. Arnst koopman
1896 - 1897 A. Smink werkman, barbier
1898 - 1899 A. Smink
D. Smink
werkman, barbier
werkman
1900 - 1903 A. Smink werkman, barbier
1905 wed. G. Smink geb. Worst
J. Commers

timmerman
1906 - 1908 wed. A. Smink geb. Worst
D. Smink

vuurwerker
1910 - 1913 wed. A. Smink geb. Worst  
1916 - 1920 K. Moes smid
1923 - 1925 P. van den Berg fabrieksarbeider
1928 - 1929 H.J. van Zwieteren koetsier
1930 - 1935 C. Vermeer fabrieksarbeider
1938 - 1970 A. de Winter tuindersknecht, gem. werkman O.W.
2008 - 2010 A. de Vries  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 K. Moes f 900


1953
Achter het raam Bertus de Winter (A. de Winter).
Buiten van links naar rechts:
mooie Bep(een vriendin), ma de Winter (Japie), Annie de Winter.
gehurkt Bep de Winter.Bouwgeschiedenis

In 1907 was het een zelfstandige woning, bestaande uit twee kamers en een zolder.
Er was aansluiting op de waterleiding, een privaat in de keuken en een op de plaats. Voor het afvalwater was er een zinkput op de plaats. In dat jaar was de huur 2,10 gulden per week.

Eigenaars

1907 Wed. J.C. Harthoorn, oude Delft 156 te Delft.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
Gezondheidsonderzoek 1907 nr 3292 d.d. 26-7-1907.