, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.337g.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1887 A.J. Elzenaar koopman
1889 D. de Graaf
R. v.d. Helm
P. Wilschut (196b)
koopman
koopman
1890 - 1891 H.F. Eekhout
J.F. Eekhout
wed. P. v.d. Gaag geb. de Bruin
kleermaker
bediende
1892 H.F. Eekhout
J.F. Eekhout
wed. J. v.d. Gaag geb. de Bruin
kleermaker
bediende
1893 - 1895 wed. J. v.d. Gaag geb. de Bruin
Q. v.d. Broek geb. Stoel
 
1896 wed. J. v.d. Gaag geb. de Bruin
Q. v.d. Broek geb. Stoel
J. Don


vischkooper, timmerman
1897 - 1900 J. Don vischkooper, timmerman
1901 - 1908 P. Boekesteijn schipper
1913 - 1925 J. van der Wees tuinder
1928 - 1932 K. Lenten
N. Lenten
schipper
stoker
1935 J.G. Asten opperman
1938 J.G. Asten
N. Lanser
opperman
beambte N.S.
1949 A.G. Krapels
mej. P.M. Kraperl
P.J.L. Krapels
typograaf
kantoorbediende
timmerman
1966 - 1970 J. Th. Smit  
1997 - 2010 W.J. van Geest  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
J. v. d. Wees f 1200
1917 J. van der Wees f 2000


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.