, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.250 en 251.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 M. Boon
J. Boon
J.F. v. Halderen
kuiper
kuiper
1884 - 1886 J. Boon
wed. Boon geb. A. de Jong
kuiper
1887 - 1888 J. Boon
wed. Boon geb. A. de Jong
H. Teuwisse
kuiper
1889 J. Boon
wed. Boon geb. A. de Jong
H. Teuwisse
J. v.d. Meer

kuiper


brandersknecht

1890 - 1898 N. Verburg werkman
1901 - 1902 J. Bosdijk
D. de Wit
smid
vuurwerker
1906 J. Commers timmerman
1908 C.M. Toussain
F. Toussain
losarbeider
tuindersknecht
1910 - 1913 F. Toussain tuindersknecht
1916 - 1925 J. Stoof gemeente-werkman
1926 - 1930 J. Stoof
A.J. Berendse
gemeente-werkman
fabrieksarbeider
1932 - 1949 A.J. Berendse
wed. J. Stoof geb. Neeltje van der Wel
fabrieksarbeider
zonder
1966 wed. J. Stoof geb. Neeltje van der Wel zonder
1969 - 1970 G.P. Hoogveld  
1997 J. Groenendijk  
2008 - 2011 P.J.A. Gijsbers  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 J. Stoof
P.A. van Velzen
f 800
f 686


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.