, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.250 en 251.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 M. Boon
J. Boon
J.F. v. Halderen
kuiper
kuiper
1884 - 1886 J. Boon
wed. A. de Boon geb. de Jong
kuiper
1887 - 1888 J. Boon
wed. A. de Boon geb. de Jong
H. Teuwisse
kuiper
1889 J. Boon
wed. A. de Boon geb. de Jong
H. Teuwisse
J. v.d. Meer

kuiper


brandersknecht

1890 - 1899 N. Verburg werkman
1901 - 1902 J. Bosdijk
D. de Wit
smid
vuurwerker
1903 P. de Kroon magazijnknecht
1906 J. Commers timmerman
1908 vrouw van H.C. van der Kraaij geb. Toussain
C.M. Toussain
F. Toussain

losarbeider
tuindersknecht
1910 - 1913 F. Toussain tuindersknecht
1916 - 1925 J. Stoof gemeente-werkman
1926 - 1930 J. Stoof
A.J. Berendse
gemeente-werkman
fabrieksarbeider
1932 - 1949 A.J. Berendse
wed. J. Stoof geb. Neeltje van der Wel
fabrieksarbeider
zonder
1966 wed. J. Stoof geb. Neeltje van der Wel zonder
1969 - 1970 G.P. Hoogveld  
1997 J. Groenendijk  
2008 - 2011 P.J.A. Gijsbers  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 J. Stoof
P.A. van Velzen
f 800
f 686


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.