, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.337e, plus .
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 L. Poot arbeider
1884 J.A. Moelaart gem. ambtenaar
1890 - 1896 K. v. Leusden smid
1897 - 1905 H. Weltje schipper
19006 J. Scharloo verver
1908 C.M.W. den Boer spoorbeambte
1910 J.F.J. van der Horst werkman oliefabriek
1913 - 1916 wed. Lamens geb. de Groot  
1920 - 1938 H. Vlaardingerbroek tuindersknecht, boterhandelaar
1949 H. Vlaardingerbroek
P. Vlaardingerbroek
tuindersknecht, boterhandelaar
landarbeider
1966 - 1970 wed. A. Vlaardingerbroek geb. Lamens  
2008 - 2010 E. Papenhuijzen  
   
Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.