, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.252.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 P.A. Haaxman leraar H.B.S.
1884 W.A. de Wilde stationschef en koopman in brandstoffen
1886 - 1889 wed. mevr. Fortuijn Harreman geb. v.d. Marel  
1893 - 1920 W.D.A. van Steenbergen
(vermoedelijke voornamen Willem Daniël Andries)
letterzetter, lantaarnopsteker, werkman
1923 - 1925 S. van Rijswijk werkman
1928 - 1930 L. van der Schoor broodbakker
1932 J.L. Noordermeer
L. van der Schoor
arbeider
broodbakker
1935 L. van der Schoor broodbakker
1938 - 1966 N.H. Seesink los-werkman
1969 - 1970 W.H. Schouten  
1997 J.G.M. Akkermans  
2010 V.B. Volgels  
±2011 B. v Vogels Leeuwen  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
W.D.A. v. Steenbergen f 624
1917 W.D.A. van Steenbergen f 727


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.