, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.288j.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1884 F.W. Schwake bouwknecht
1888 - 1889 C. v.d. Eik arbeider
1892 - 1893 P.W. Zijderlaan bouwkundige
1897 E. Hol sigarenmaker
1899 - 1902 D. Lonnee spoorwegbeambte
1900 J.W. Hofman
G.J. Sark
klerk H.S.M.
commies H.S.M.
1905 A. v.d. Gaag werkman
1910 P. de Haan geweerpoetser
1913 - 1916 J. Olman sigarenmaker
1920 P.A. van der Stap
C. Spoor
los werkman
tapper
1921 - 1923 P.A. van der Stap los werkman
1928 - 1933 W.J. van Hooff  
1938 W.F.C. van Velzen werkman N.G.S.F
1949 W.F.C. van Velzen
wed. W.F.C. van Velzen geb. H. Kuik
kastelein
koffiehuishoudster
1966 - 1970 P.J. Onderwater  
2008 M.F.T. Bos  
1997 - 2010 Studentenhuis BWS 19  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
P. de Haan f 594
1917 W.F. van Baarle
J. van der Meer
f 650
f 745


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.