Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 A. v.d. Driel leraar H.B.S.
1884 F.W. Mension
J.J. van Seuren
boekhouder
1886 - 1889 W. v. Dorp bode van Delfland
1893 - 1894 A. Koole  
1897 - 1900 G. van Meurs koetsier
1901 - 1913 J.P. van Rooijen bleeker
1916 wed. A.G. van Leeuwen geb. van der Meer
J.P. van Rooijen

bleeker
1920 - 1925 O. van Steenbergen behanger
1928 - 1935 J.L. Boeters fabrieksarbeider
1938 J. Duijm
wed. J. Duijm geb. Bogerman
kaaskoopman
1949 M.J. de Winter gepens.
1966 Arie van Wamelen  
1966 - 1989 P.C. Verbree
De heer Verbree kocht dit huis in 1966 en verkocht het weer in 1989.
Hij was dus in die tijd bewoner en eigenaar.
 
 
1997 - 2007 J.M. Roode  
2008 - 2011 J.M. Roode
J.P.M. Verburg
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1917 O. van Steenbergen f 650


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

De heer Verbree van 1966-1989

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.