, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.337a.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners volgens adresboek
1881 A. Lafors smid
1886 - 1887 F. Laurier smid
1888 F. Laurier
C.W. van Willigen
smid
werkman
1889 C.W. van Willigen werkman
1890 - 1892 L. Brouwer smid
1893 - 1896 N. Goudriaan draaier
1897 - 1899 D. Laros werkman
1900 - 1902 J. v.d. Berg tuinder
1903 L. Broekman werkman
1905 A. Snoep assistent posterijen
1906 - 1908 J. van der Wees tuinder
1910 J. van der Wees
G.M. Schilling
tuinder
beambte waterleiding
1913 - 1923 G.M. Schilling gasmeter opnemer, klerk gasbedrijf
1924 - 1926 J.W. van den Bos electricien
1928 - 1930 G. Meester scheepmaker
1932 wed. G. Meester
J.P. de Wit

fabrieksarbeider
1933 - 1935 P.A. Hoogendam tuindersknecht
1949 W.A. Voortman laborant
1966 - 1970 J.C. Ooms  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
A. Snoep f 887
1910
G.M. Schilling f 624
1917 id. f 901


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.