, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.336a.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 P.G. Vermooten koetsier
1884 T.G. Vermooten koetsier
1886 wed. C. Vermooten geb. Zaal  
1887 - 1889 W.J. van Willigen spoorwegbeambte
1890 A. v.d. Gaag koopman
1891 - 1893 W.F.C. Rosier winkelbediende
1894 - 1895 D. Laros werkman
1898 F. Kerkhof houtzager
1899 J.W. Hofman
F. Kerkhof
klerk H.S.M.
houtzager
1900 F. Kerkhof houtzager
1901 - 1902 F. Kerkhof
C. Baut
houtzager
houtzager
1903 A.H.A. Jutte
J. Triep
tuinder
smid
1905 H. Bosman kleermaker
1908 H.F. van Dreumel vuurstoker H.IJ.S.M., bediende T.H., amanuensis T.H.
1910 H.F. van Dreumel
C. van Dijk
vuurstoker H.IJ.S.M., bediende T.H., amanuensis T.H.
bediende T.H.
1913 H.F. van Dreumel vuurstoker H.IJ.S.M., bediende T.H., amanuensis T.H.
1916 J. de Roo koopman in brandstoffen
1920 - 1923 H.F. van Dreumel vuurstoker H.IJ.S.M., bediende T.H., amanuensis T.H.
1924 - 1925 H.H. Romeijn klerk Ned. Spoorw.
1928 L. Boshuizen
wed. C. van der Sluis geb. de Roo
instrumentmaker
1930 wed. C. van der Sluis geb. de Roo  
1932 H.L. Cock huisschilder
1935 C. van der Laan schrijver Post
1938 wed. L. Middendorp geb. Ruseler  
1949 - 1966 wed. J.L. Noordermeer geb. E. Stokhof  
1969 - 1970 M. van Seters  
1997 D.P.G. Kuiperbak  
±2007 D.P.G. Kuiperbak
M.J. Martens
 
2008 - 2010 A. Chevalier  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1910
H.F. v. Dreumel f 635
1917 H.F. van Dreumel f 741


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.