, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.337.
Bewoners

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1884 A. Arnoldus  
1887 - 1889 A. Lafors smid
1892 - 1894 W. Koppenol werkman
1897 - 1899 wed. J. v.d. Gaag geb. de Bruin  
1900 - 1903 wed. J. v.d. Gaag geb. de Bruin
C. Boer
wed. H. Boer geb. Eijgenraam

bakker
winkelierster
1905 wed. J. v.d. Gaag geb. de Bruin
C. Boer
wed. H. Boer geb. Eijgenraam
P.L.J. v. Bruggen
W.L.F.L Heideman

bakker
winkelierster
tuinder
1906 C. Boer
wed. H. Boer geb. Eijgenraam
G. v.d. Most
bakker
winkelierster
klerk H.S.M.
1908 - 1916 C. Boer
wed. H. Boer geb. Eijgenraam
bakker
winkelierster
1920 C. Boer bakker
1923 - 1949 C. den Boer winkelier in brood, beschuit, koek enz.
1966 - 1970 wed. P. den Boer geb. Heemskerk  
2008 BTC-Connect GNbH
H.M.N. Vonk
M. Coolman
 
±2009 A.T.W. Roovers  
   


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.