, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.290e.
Bewoners


Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 H. Ober smid
1884 - 1889 L. v.d. Berg tuinder
1890 D.H. Rethans werkman
1891 D.H. Rethans
W.J. Selier
werkman
smid
1892 - 1893 D.H. Rethans werkman
1894 D.H. Rethans
P.W. v.d. Roest
C.D. Selier
werkman
werkman
baggerman
1895 D.H. Rethans
H.A. Amelsbeek
werkman
arbeider
1896 - 1899 D.H. Rethans werkman
1900 D.H. Rethans
C. v.d. Horst
H. Thon
wed. G. v.d. Vis geb. Donker
werkman
tuinder
werkman
1901 - 1908 D.H. Rethans
C. v.d. Horst
werkman
tuinder
1909 - 1913 D.H. Rethans werkman
1910 C. v.d. Horst werkman verffabriek
1916 wed. D.H. Rethans geb. Mulder
C. v.d. Horst

werkman verffabriek
1938 Drukkerij  
1949 Pakhuis  
1997 - 2010 prof . Dr. D.J. McConalogue  
   

29 januari 1934


Bouwgeschiedenis

Het pakhuis (met woning?) dat hier stond is gesloopt (19??).

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.