, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.290e.
Bewoners


Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 H. Ober smid
1884 - 1888 L. v.d. Berg tuinder
1890 - 1893 D.H. Rethans werkman
1894 D.H. Rethans
C.D. Selier
werkman
baggerman
1895 D.H. Rethans
H.A. Amelsbeek
werkman
arbeider
1899 D.H. Rethans werkman
1900 D.H. Rethans
C. v.d. Horst
wed. G. v.d. Vis geb. Donker
werkman
tuinder
1901 - 1908 D.H. Rethans
C. v.d. Horst
werkman
tuinder
1809 - 1913 D.H. Rethans werkman
1916 wed. D.H. Rethans geb. Mulder
C. v.d. Horst

werkman verffabriek
1938 Drukkerij  
1949 Pakhuis  
1997 - 2010 prof . Dr. D.J. McConalogue  
   

29 januari 1934


Bouwgeschiedenis

Het pakhuis (met woning?) dat hier stond is gesloopt (19??).

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.