Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1886 wed. C. van Adrichem geb. Jansen  
1888 - 1889 J.A. von Stein commies H.S.M.
1890 - 1898 A. van Herwijnen Sr.  
1899 A. van Herwijnen Sr.
D. Verlee

smid
1900 - 1903 A. v.d. Gaag
A. Visser geb. van Kampen
schipper
1905 - 1910 M. van der Bergh  
1913 - 1938 J.H. Jansen roggebroodbakker (machinaal)
1949 J.H. Jansen
A.J.M. Jansen
mej. G.M. Jansen
mej. J.H.M. Jansen
roggebroodbakker (machinaal)
broodbakker
kantoor bed.
costuumnaaister
1970 J.H. Jansen roggebroodbakker (machinaal)
1997 Studentenhuis  
±2010 BWS 175
J.W.M. Buesink
M. Immers
R.W.B. Thush
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
M. van den Berg f 800
1910
M. v.d. Berg f 1200
1917 J.H. Jansen Jr. f 700


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.