, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.334.
Bewoners


Bewoners volgens adresboek
1881 J.D. Morien
P.J. Lenten
warmoezier
schipper
1884 J.D. Morien
C. v.d. Werff (174a)
warmoezier
werkman
1886 C.W. van Willigen (174a) werkman
1887 C.W. van Willigen (174a)
K. Lenten
werkman
schipper
1888 K. Lenten
P. v.d. Berg
J. de Hoog
C. Roos (174a)
schipper
werkman
arbeider
spoorwegbeambte
1889 K. Lenten
P. v.d. Berg
wed. A.H. Laros geb. v. Baaren
A.M. Zwarts
schipper
werkman

verver
1890 F.H.G. Bruins
H.I. Nater
zandvormer
schoenmaker
1891 - 1892 F.H.G. Bruins zandvormer
1893 B. v.d. Engel
J. van Gaalen
J.J. Spoor
werkman
houtzager
arbeider
1894 - 1895 J. van Gaalen
J.J. Spoor
houtzager
arbeider
1896 J. van Gaalen
N. van Lier
H. v. Vliet
houtzager
werkman
arbeider
1897 - 1903 L. van Wolferen spekslager
1905 - 1924 M.P. van der Helm tuinder, kopersmelter
1949 Vervallen  
 


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken van vermelde jaren.