Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1884 A. Schilperoort broodslijter
1886 - 1889 N.J. Waar kuiper
1890 - 1894 A.P. Brauckman
J.D. Brackman
onderwijzer
timmerman
1895 A. Lievaart timmerman
1896 - 1905 R. van Ingen opzichter Centraal kledingmagazijn
1906 R. van Ingen
S. Glazer
opzichter Centraal kledingmagazijn
reiziger
1908 R. van Ingen opzichter Centraal kledingmagazijn
1910 wed. R. van Ingen geb. Bischfelt/Broekfeld
W. le Mair

kantoorklerk
1923 - 1925 P. Schoonderwoerd bureauchef Rott. Bank
1928 - 1970 J. Rietvelt werkman N.G. & S.F., ondermeester
1997 M.H.J.G. de Groot  
±1998 O. Meuric  
21-10-1999 tot 21-10-2009 Familie de Kok
(vanaf ~2007 Stefan de Kok-Somviengxay)
 
2010 ? B. Koene  
21-10-2009 tot heden Ruud Cuypers en Isthar Westerhoff samen eigenaar  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
R. van Ingen f 992


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Vanaf 21-10-2009 tot heden: Ruud Cuypers en Isthar Westerhoff samen eigenaar.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.