, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.258.
Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 - 1884 D.J. van Es
G.J. van Es
bediende P.S.
horlogemaker
1886 - 1887 P. van Rijn broodbakker
1888 wed. M.C. van Rijn winkelierster
1889 wed. M.C. van Rijn
J. Suttorp
winkelierster
winkelier
1890 - 1892 J. Maan landbouwer
1893 - 1897 A. Kleijn
P.A. Stoorvogel
oud-militair, kantoorbediende
koopman
1898 - 1908 P.A. Stoorvogel koopman
1910 - 1925 P. Boekesteijn
wed. P. Overvoorde geb. Hanemaaijer
schipper
1926 - 1932 A. van Eijken

fabrieksarbeider

1935 - 1938 A.L. Veldhoen gemeente werkman
1949 A.L. Veldhoven koetsier O.W.
1966 A.L. Veldhoven  
1969 - 1970 wed. A.C.C. Veldhoven geb Alsemgeest
 
±1981- heden J.J. Jurczik  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
P.A. Stoorvogel f 1000
1910
P. Boekesteijn f 1000
1917 P. Boekesteyn f 1050


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.