Bewoners

Bewoners volgens adresboek
1881 S. Poot
C.J. Paalvast
koetsier
metselaar
1884 J. Klaui smid
1887 - 1889 F.H. de Jong winkelier
1890 - 1894 G. v.d. Gaag schipper
1903 J. Klaui barbier
   


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Geen gegevens.