Op 29 maart 2011 tot monument verklaard.
De oude aardappelhandel met de adressen om de hoek in de v. Bleijswijckstraat t/m 5


Bewoners

1983 GAD
In dit pand was de klein- en groothandel in aardappelen van de Gaag gevestigd.
De reclametekst staat nog steeds op de zijgevel.

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 W. Schenkelshoek
wed. G. Schouten geb. 's Gravenmade
 
1884 - 1886 wed. G. Schouten geb. 's Gravenmade  
1889 G.A.B. Steenbreker kleermaker
1891 - 1894 A. Smink werkman
1896 - 1913 A. van der Gaag schipper
1920 wed. A. van der Gaag geb. Treurniet  
1923 - 1935 G. van der Gaag koopman in aardappelen
1938 wed. G. van der Gaag geb. C.W. Hoogendam zonder
1949 wed. G. van der Gaag geb. C.W. Hoogendam
P.A. van der Gaag
zonder
loodgieter
1966 B. Wiepking  
1969 - 1970 R.F. Schippers
W. van Ketel
 
1997 R.F. Schippers
C.G. van Hemel
 
±2010 R.F. Schippers
M. Wagner
 
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
A. van der Gaag f 1300
1910
A. v.d. Gaag f 1300
1917 Wed. A. van der Gaag
L.P. van der Gaag
f 1500
f 850

Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

Geen gegevens.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.