, omstreeks 1797-1798 wijknummer VII.262.Op 29 maart 2011 tot monument verklaard.
De oude slagerij.


Bewoners

1983 GAD

Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken
en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie:
1881 J. de Vetter  
1884 W. Princen kuiper
1886 J. Klaui smid
1887 - 1889 C.M. Weltje werkman
1890 - 1897 P. Diederik vleeschhouwer
1898 - 1903 C. Lensveld vleeschhouwer
1905 G.H. Hoorman
J. v.d. Kooij
C. Lensveld
vleeschhouwer
vleeschhouwer
vleeschhouwer
1908 - 1913 C. Lensveld vleeschhouwer
1916 C. Lensveld
J. Bras
C. van Leeuwen
vleeschhouwer
slager
vleeschhouwer
1920 C. Lensveld vleeschhouwer
1923 C. Lensveld
J. Bras
C.J de Gooijer
vleeschhouwer
slager
vleeschhouwer
1924 C. Lensveld
J. Bras
vleeschhouwer
slager
1926 - 1932 J. Bras slager
1935 J. Bras
M.M. Went
slager
chauffeur
1938 - 1949 J. Bras slager
1966 - 1970 B.A. Brandenburg slager
1997 Studentenhuis  
 
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen)
1904
C. Lensveld f 2590
1910
id. f 4000
1917 C. Lensvelt f 4000


Woon/winkelpand

Cornelis Matthijs Weltje, schipper, wonend Buitenwatersloot 161, liet op 3 februari 1886 een testament opmaken ten gunste van zijn echtgenote Maria van den Berg. Hij overleed 14-3-1928 te Delft.
Het huidige pand liet slager Lensveld in 1895 bouwen. Toen hij overleed nam zijn knecht, de heer Bras het bedrijf over. De echtgenote van de heer Lensveld verhuisde naar de overkant (nr. 156). Het pasgetrouwde echtpaar Brandenburg nam in 1954 de slagerij over (Opening 20 mei 1954).
In de tijd dat de dieren nog in de slagerij werden geslacht, liet men ook graag zien dat het met de kwaliteit goed zat. Zo was het de traditie op de maandag voor de Pasen de paaskoe aan de toekomstige klanten te tonen door een rondgang met het dier in de buurt te doen. Zo behaalde de koe met het bord kijken en keuren de eerste prijs. Ook was het gebruikelijk dat voor degene die de rondtocht deed hier en daar een fles jenever met een glaasje klaarstond. Diverse slagers(knechten) hadden toen ze thuiskwamen veel te diep in het glaasje gekeken. Op de foto van de bekroonde koe staat naast Ben Brandenburg de knecht Ton Sekrier. Uiteraard werden er naast de koeien ook de nodige varkens geslacht. Later werd dat thuisslachten verboden en moest in slachthuizen plaats vinden.
In 1999 werd de slagerij gesloten en het pand verkocht. Eerst aan een ontwerpstudio. Daarna werd het eigendom van het echtpaar 't Hoen, waarvan de echtgenoot helaas bij het ijsduiken (Oostenrijk?) verdronk. Zij verkocht het pand daarna weer.


Slagerij Brandenburg
(Klik op foto voor vergroting)
Opening
Koe
Paaskoe
Varken


Bouwgeschiedenis

Geen gegevens.

Eigenaars

7 november 1874. Johannes de Vette, winkelier.
20 augustus 1888. Cornelis Matthijs Weltje, schipper. (Kadaster, Sectie A 2169, groot 80 centiaren), koopsom Fl. 3300.-.

Bronnen

Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.